DNIA 1 SIERPNIA 2017R. O GODZ. 17:00 NADANY ZOSTANIE AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY (SYRENA) W RAMACH TRENINGÓW I ĆWICZEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW ALARMOWANIA. JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE TO UPAMIĘTNIENIE 73 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.