OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Cekcyn z 04 sierpnia 2017 r.

na podstawie uchwały Nr XXXVII/304/10 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 03 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZAPRASZAM
wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2018 rok.

 Konsultacje trwają od 04 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.cekcyn.pl  i www.bip.cekcyn.pl oraz w Urzędzie Gminy Cekcyn, biuro nr 12, I piętro.
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.