W związku z wystąpieniem na terenie gminy Cekcyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 11.08.2017r. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Cekcyn II piętro, pok. nr 26 u Pana Jacka Marczaka.