Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej poszukuje wolontariuszy do wydawania żywności pozyskanej od Banku Żywności w Chojnicach dla najuboższej ludności gminy Cekcyn.
Pomoc żywnościowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z wolontariuszem zostanie spisana umowa wolontariacka obowiązująca na czas trwania Programu. Mile widziane jest posiadanie książeczki zdrowia.

Osoby chętne, które chcą pomóc mogą zgłaszać się do siedziby TMZC oraz kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 52 33 47 554.