Urząd Gminy Cekcyn informuje osoby, które złożyły ankiety w sprawie dofinansowania instalacji OZE, że na dzień dzisiejszy nie została podjęta decyzja odnośnie przystąpienia Gminy Cekcyn do realizacji tego projektu. Najprawdopodobniej w maju zostaną ustalone, przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, kryteria naboru wniosków na dofinansowanie instalacji OZE i dopiero wtedy zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do realizacji zadania przez Gminę Cekcyn.