W załączniku znajduje się apel Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Mieszkańców województwa o wsparcie finansowe budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939  roku w Toruniu.