Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-09-18,
w godzinach: 18 wrz 08:30 - 18 wrz 16:30
Zamarte od 9 do 18, Zalesie od 1 do 8, od 42 do 51, oraz 56,
Stary Sumin od 24 do 36, Nowy Sumin 49, od 51 do 64, oraz 66,
68, 70, i przyległe.