Spółdzielnia socjalna "Borowiackie smaki" z Cekcyna miała zaszczyt znaleźć się w grupie podmiotów certyfikowanych podczas III Ogólnopolskiego Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Uroczysta gala z wręczeniem Certyfikatu – Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 w kategorii Debiut Roku odbyła się 5 czerwca 2019r. w Warszawie. Spółdzielnię reprezentował Prezes Zarządu – Dariusz Jóźwik oraz z ramienia samorządu gminy Cekcyn – Małgorzata Behrendt. Oprócz Certyfikatu przyznanego przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Borowiackie Smaki otrzymały Voucher w wysokości 3000,00zł na usługi szkoleniowo doradcze. Był to dla Spółdzielni niezwykły zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie. Zaznaczyć należy, że na sukces podmiotu zawsze pracuje cały zespół. Szczególne podziękowania należą się wszystkim zatrudnionym w Spółdzielni socjalnej Borowiackie smaki w Cekcynie tj: Marlenie Augustyńskiej, Małgorzacie Peryt, Małgorzacie Reinholz, Elżbiecie Pająkowskiej, Katarzynie Wamce oraz Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Jóźwikowi.

 

Raz jeszcze serdeczne gratulacje dla całego Zespołu oraz życzenia wytrwałości w codziennej pracy i jak najwięcej nowych pomysłów na rozwój działalności.