Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora organizacji pozarządowych i osób fizycznych zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej Kujawko Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na nieodpłatne spotkanie z doradcą  w okresie 22.07 - 02.08.2019 r. w godzinach urzędowania do siedziby Urzędu Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2. Dyżur będzie pełnił doradca kluczowy OWES lub animator społeczności lokalnej.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania z doradcą pod nr tel. 52 349 54 77. Istnieje możliwość konsultacji w siedzibie zainteresowanego klienta po wcześniejszym uzgodnieniu godziny i miejsca spotkania.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!