Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-26,
w godzinach: 26 maj 08:00 - 26 maj 09:30, 26 maj 15:00 - 26
maj 17:30
Małe Gacno od 7 do 16, od 30 do 35, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-26,
w godzinach: 26 maj 08:00 - 26 maj 17:30
Małe Gacno 17, 18, 54, oraz kościół, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-26,
w godzinach: 26 maj 08:30 - 26 maj 10:00, 26 maj 15:00 - 26
maj 17:30
Małe Gacno 19, 20, od 23 do 29, 39, 53, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-26,
w godzinach: 26 maj 08:30 - 26 maj 17:30
Małe Gacno 22, 51, przystanek PKP, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -