Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-29,
w godzinach: 29 maj 08:00 - 29 maj 17:30
Małe Gacno od 7 do 16, oraz 33, i przyległe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-05-29,
w godzinach: 29 maj 08:00 - 29 maj 09:30, 29 maj 15:00 - 29
maj 17:30
Małe Gacno 17, 18, od 30 do 35, 54, oraz kościół, i
przyległe.