Obszar Cekcyn
w dniach: 2020-11-12,
w godzinach: 12 lis 08:30 - 12 lis 12:00
Bieszewo od 8 do 10, i przyległe.