Informujemy, że w miejscowości Cekcyn został zainstalowany czujnik do pomiaru jakości powietrza.

Przy ulicy Szkolnej na budynku Urzędu Gminy wraz z czujnikiem jest zamontowana tablica LED, na której wyświetlane są informacji o stanie jakości powietrza. Mieszkańcy mogą również zapoznać się z danymi z ww. czujnika na stronie internetowej Gminy Cekcyn oraz za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Airly.

 Jest to innowacyjne i skuteczne narzędzie służące do pomiaru jakości powietrza. Urządzenie dokonuje pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 w powietrzu i pomiaru podstawowych parametrów pogodowych. Czujnik przesyła co minutę dane na serwer. Po weryfikacji i kalibracji przesłanych danych, informacje są udostępnione na platformie, w aplikacji mobilnej Airly i na tablicy LED.

 

Gdzie można śledzić informacje o jakości powietrza ?

·  Na platformie – https://airly.pl

   link do strony: https://airly.org/map/pl

·  Na stronie internetowej Gminy Cekcyn –     

   http://www.cekcyn.pl

·  W aplikacji Airly na smartfonie, którą można pobrać   

   poprzez Google Play oraz App Store

·  Na tablicy LED umieszczonej na ulicy Szkolnej w

   Cekcynie (budynek Urzędu Gminy)