Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-08-09,
w godzinach: 9 sie 08:30 - 9 sie 13:00
Trzebciny od 14 do 19, oraz 30, 30B, 33, i przyległe.