Informuję, iż w związku z nawałnicą, która przeszła nad powiatem tucholskim w dniu 11 sierpnia br. w budynku Starostwa Tucholskiego, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody pok, nr 1, a także w budynkach Nadleśnictw: Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica i Trzebciny, przyjmowane są wnioski w sprawie określenia szkód oraz dofinansowania odnowienia powierzchni leśnej w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.tucholski.pl oraz www.bippowiat.tuchola.pl.

Komunikat Enea Operator dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.


W celu uzyskania bonifikaty z powyższego tytułu, Klient Enei Operator lub posiadający tzw. umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej, powinien złożyć pisemny wniosek.


We wniosku należy podać następujące informacje:
dane osoby zgłaszającej,
adres obiektu,
datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Wniosek można złożyć:
osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
faxem pod nr 61 850 44 64
mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poprzez aplikację e-bok


W każdym zgłoszonym przypadku spółka dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.


Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:
wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;
czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;
średniej ceny energii elektrycznej z rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Cekcyn niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 11.08.2017r. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Cekcyn II piętro, pok. nr 26 u Pana Jacka Marczaka.

 

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje również dla Nadleśnictwa Zamrzenica - DO ODWOŁANIA