W załączeniu znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania cenowego w celu określenia ceny budowy obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Cekcyn z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Cekcyn, który potrwa do 29 czerwca br., do godziny 14:00. Szczegóły naboru i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,20732.html

Zapraszamy do składania podań.

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie, który potrwa do 2 lipca br., do godziny 10:00. Szczegóły naboru i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:

http://bip.cekcyn.pl/Article/get/id,20729.html

Zapraszamy do składania podań.

 

W nawiązaniu do spotkania które odbyło się w dniu 20 czerwca br. odnośnie OZE, informujemy że osoby zainteresowane przystąpieniem do programu na zmienionych zasadach tj. dofinansowanie do wysokości 50% wydatków kwalifikowanych (bez podatku VAT) zobowiązani są do ponownego wypełnienia ankiety w terminie do 25 czerwca 2018r. Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy pokój nr 26 lub na stronie http://globaleco.pl/ankieta/ Nie wypełnienie ankiety w w/w terminie oznaczać będzie rezygnację z programu.

Więcej informacji o programie, w tym również prezentacja ze spotkania można uzyskać pod adresem: http://globaleco.pl/oze/