Przypominamy, że w godz. popołudniowych dnia 05.10.2017r. oraz w nocy z 5/6 października 2017r. przez teren województwa kujawsko - pomorskiego przechodzić będzie front niżowy, któremu towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Lokalnie prędkość wiatru od 100-115 km/h.

Prosimy zabezpieczyć gospodarstwa domowe.

Na terenie Europy, w tym w Polsce, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Aktualne wskazania krajowych stacji pomiarowych potwierdzają obecność tego izotopu w powietrzu, jednak w ilościach nie mających żadnego wpływu na zdrowie ludzkie.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku - wykonawca robót torowych, informuje, że od dnia 09.10.2017r. godz. 8:00. rozpocznie remont nawierzchni w przejeździe kolejowym na linii kolejowej nr 201 szlak Wierzchucin – Lipowa Tucholska w ciągu drogi powiatowej Wielkie Gacno-Cekcyn-Rudzki Most w miejscowości Małe Gacno. Roboty potrwają do dnia 13.10.2017r godz. 18:00 i będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.