Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-09-25,
w godzinach: 25 wrz 09:00 - 25 wrz 11:30
Bieszewo, i przyległe.

Dzisiaj, 12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Pan Wójt Jacek Brygman z Panem Skarbnikiem Waldemarem Stosikiem podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie wraz z wyposażeniem". Koszt całkowity zadania to 747.775,77 zł, a kwota dofinansowania to 475.809,00 zł.
Nasz wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej 47 dofinansowanych projektów.
Drugie dofinansowane zadanie, na 8 miejscu listy dofinansowanych projektów, to "Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie" z kwotą dofinansowania 61.354,00 zł

Pan Wójt Gminy Cekcyn z podpisaną umową.
      Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, również z podpisaną umową.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2018-09-19,
w godzinach: 19 wrz 08:00 - 19 wrz 12:30
Cekcyn działki od numeru 538/1 do 538/71, oraz od 540/3 do
540/24, i przyległe.