XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, przypadający od 8 do 15 maja, jest okazją do organizowania ciekawych spotkań w bibliotece. W jednym ze spotkań wzięły udział dzieci z cekcyńskiego przedszkola. W tym celu przygotowana została prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia najpiękniejszych zabytków wybranych miast: Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska. W historię każdego miasta nierozerwalnie wplata się legenda. Dzieci wysłuchały więc legend o hejnale mariackim, Warsie i Sawie, toruńskim flisaku i pladze żab oraz o gdańskich lwach. Na zakończenie dzieci kojarzyły ilustracje z miastami, o których była mowa w trakcie spotkania.

Grupa Kasztanki w bibliotece (10.05.2017)