Pod takim hasłem zorganizowane zostało spotkanie w przedszkolu, w ramach akcji "Z książką do przedszkola".

W grupie Kasztanki (21.02.2017) rozmawialiśmy o pszczelarzu (na podstawie książki "Mam przyjaciela pszczelarza"). W grupie Dęby (21.02.2017) tematem rozmów był weterynarz, którego praca przybliżona dzieciom została w oparciu o książkę "Mam przyjaciółkę weterynarza". Posługując się ilustracjami rekwizytów typowych dla różnych zawodów, dzieci podawały nazwę zawodu, z którym dany rekwizyt się kojarzy. Na zakończenie - krzyżówka, której rozwiązaniem były nazwy zanikających zawodów: w grupie Kasztanki był to bartnik, w grupie Dęby - kołodziej.

W grupie Kasztanki

W grupie Dęby

Biblioteka ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
o "Cisową gałązkę" im. L. Wyczółkowskiego.

 

Konkurs adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat.

Wiersze (w ilości od 1 do 3) należy dostarczyć do 15 maja 2017 r. na adres biblioteki.

Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi  01.07.2017 r.

 

Pełna treść regulamin dostępny na stronie 

http://www.cekcyn.pl/index.php/gminna-biblioteka-publiczna/cisowa-gazka

 

W trakcie styczniowego czytania w przedszkolu dzieci z grupy przedszkolnej w Iwcu oraz z grup "Sosenki" i  "Świerczki" w Cekcynie wysłuchały tym razem opowieści związanych z porą roku panującą za oknem. Słuchając  uważnie mogły dowiedzieć się jak wielkiego bałwana ulepił Kubuś Puchatek wraz z przyjaciółmi, a także gdzie Kasia, Piotr oraz pies Bari wyjechali na ferie, a także dowiedziały się dzięki komu sikorka Wioletka przetrwała zimę.

 

 

Kolejne spotkanie z książką w grupie Brzózki poświęcone było dokarmianiu ptaków. Przygotowane zostały tematycznie dobrane opowiadania Hanny Zdzitowieckiej,  barwne plansze ptaków i ilustracje, przedstawiające rodzaje pożywienia tych zwierząt. Dzieci rozwiązywały zagadki i wskazywały ptaki, będące rozwiązaniem zagadek. Rozmawialiśmy również o tym, które ptaki zostają u nas zimą, które odlatują, a które do nas przylatują. Podsumowaniem spotkania była krzyżówka.

W grupie Brzózki (13.01.2017)

Aura za oknem sprzyja rozmowom o zimie. W trakcie styczniowego spotkania z książką, dzieci z grupy Kasztanki, wysłuchały opowiadania o Zuzi, zatytułowanego "Zuzia jeździ na nartach". Następnie kolejno odpowiadały na zimowe pytania i zagadki, zapisane na śniegowych gwiazdkach. Odpowiedzi niektórych z tych pytań były hasłami do krzyżówki. Rozwiązanie krzyżówki - Antarktyda - stało się pretekstem do opowiedzenia dzieciom o tym niezwykłym kontynencie. 

W grupie Kasztanki (10.01.2017)