Segregowanie, recykling czy bioodpady to trudne słowa, ale warto rozmawiać o tym i wyjaśniać dzieciom ich znaczenie. O segregacji śmieci opowiada książka Susanne Schurmann "Mam przyjaciel śmieciarza", która przeczytana została podczas marcowego spotkania z książką. Na zakończenie przygotowana została zabawa dydaktyczna - dzieci segregowały "śmieci" do odpowiednich pojemników. I świetnie sobie z tym zadaniem poradziły!

W grupie Brzózki (09.03.2018 r.)

W grupie Sosenki (14.03.2018 r.)

Marcowe spotkanie w przedszkolu przeniosło dzieci z grupy "Świerczki" do świata zwierząt. Mogły poznać jakie zwierzęta spotyka się na wsi, w lesie, w zoo, i te które mieszkają w domu. Natomiast grupa "Dęby" wysłuchała opowieści  o Tupciu Chrupciu, który pojechał w odwiedziny do dziadków na wieś i jak bardzo mu się ta wizyta podobała.

 

                                             (grupa "Świerczki" 06.03.)

                                                 (grupa "Dęby" 12.03.)

Dla dzieci z "Bajkowej Krainy" przygotowany został teatrzyk kukiełkowy. Chociaż repertuar nie zmienił się, to bajki, a może bardziej kolorowe kukiełki, nadal wywierają na dzieciach niezapomniane wrażenie.

W "Bajkowej Krainie" (13.03.2018 r.)

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
Patronat:   Wójt Gminy Cekcyn

Regulamin:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy piszący w wieku od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w wydruku komputerowym zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), które nie były nigdy publikowane, zamieszczane w Internecie lub nagradzane.  Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) z kartką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok urodzenia i numer telefonu.
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
4. Prace należy dostarczyć do 15 maja  br. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „AKANT”.
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu finału Konkursu (nieodebrane nagrody, z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków, nie będą wysyłane). 
10. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione wcześniej o werdykcie Jury (e-mail lub telefonicznie).
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych wierszy.
12. Autor wiersza wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z niniejszym Konkursem.
13. W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje Organizator.

Uroczyste wręczenie "Cisowej gałązki" nastąpi w sobotę 07.07.2018 r.  o godz. 19.00 w Amfite­­atrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycznym, połączonym z prezen­ta­cją nagrodzonych utworów.

Książka o bardzo głodnej gąsienicy była inspiracją do prowadzenia rozmów o tym, dlaczego należy się zdrowo odżywiać. Przygody gąsienicy opowiedziane zostały z wykorzystaniem rekwizytów. Oprócz gąsienicy, która rosła i rosła, były papierowe śliwki, pomarańcze, lody, lizak na patyku, kiszony ogórek, ser, kawałek kiełbasy... Na zakończenie dzieci rozwiązywały zagadki, dotyczące różnych produktów spożywczych. 

W grupie Brzózki (09.02.2018 r.)