Jadwiga Bartlewska z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja na akademii zorganizowanej
w Gminnym Ośrodku Kultury udział wzięła i przeczytała swój patriotycznie wzniosły wiersz  pt: „Niepodległa 2018”.

Tekst przekazał: Jan Bonk

Niepodległa 2018 r

Święty Andrzej Bobola królowi przysięgę dyktował,

Król Jan Kazimierz Waza ją Pannie Maryji ślubował.

We Lwowie wiosną 1656 r. Matce Bożej Łaskawej,

by pomogła uwolnić Ojczyznę od szwedzkiej nawały krwawej .

 

Szwedzi i Rosjanie kraj nam zrujnowali i złupili,

a to ślubowanie sprawiło, że Polacy kraj oswobodzili.

Po tej wojnie Polska się pięknie odbudowała,

by poprzez ponowne rozbiory znowu cierpiała.

 

Ojczyzno, żeśmy Cię odzyskiwali i znowu tracili,

a zaborczy sąsiedzi swej zachłanności nie tracili.

Sto lat minęło jak żeś wolność odzyskała,

morderczym atakiem druga wojna ją przerwała.

 

Nasze prawo, nasza konstytucja siły nie miały,

podstępnymi działaniami wypaczane bywały.

Siła patriotyzmu Polaków swą wielką moc ma,

gdzie jesteś Polaku tam z Tobą jest Ojczyzna Twa.

 

Nasze miasta , wsie i każdy maleńki zakątek kraju,

są wolni tę wolność w tak trudnym stuleciu przeżywają.

Jesteś Ojczyzno mocna miłością swych dzieci,

z gwiazd opieką i miłością Maryja nasza Królowa nam świeci.

 

Autorka wiersza: Jadwiga Bartlewska

 

 

 

 

 

 

 

W środę 25 kwietnia 2018 r. po południu odbyły się w Tucholi obchody „Światowego Dnia Inwalidy” pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNI, ALE PEŁNOSPRAWNI”. Rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Jakuba w Tucholi w intencji emerytów, rencistów i inwalidów. Dalsza część oficjalna uroczystości odbyła się w Tucholskim Domu Kultury połączona z prelekcją na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz występami artystycznymi zespołów wokalnych.

Swoje 80. urodziny obchodził długoletni członek Klubu i Zespołu Wokalnego „Cisowianie” nasz kolega Czesław Umerski.


Dnia 24 marca 2018 r. w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie
49. Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Seniora 2017”,
Sejmik Seniorów i zebranie delegatów. Nasz klub Seniora „Cisowianie” reprezentowali: Maria Jagła-Bonk i Jan Bonk.  Przybywających gości witała kapela ludowa. Można również było obejrzeć wystawę  rękodzieła. Spotkanie otworzył i sprawozdanie z działalności OSS przedstawił Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Ireneusz Frelichowski.  Zgodnie z tradycją zaproszeni goście i delegaci zaśpiewali „Hymn Seniora”. Obecni seniorzy wysłuchali wykładu profesora Ossowskiego na temat: „Aktywność w okresie późnej dorosłości, a poczucie szczęścia”, a na koniec wykładu zacytował filozoficzną myśl Tadeusza Kotarbińskiego         - „Młodym jest ten, kto wieczorem czuje się tak samo, jak rano”.
Po wykładzie odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora, na którym ponownie prezesem został wybrany Ireneusz Frelichowski.  Wybrano też Sąd koleżeński na 5-letnią kadencję.
Z „Lauru Seniora” wróciliśmy z  dyplomem i nagrodą pieniężną dla naszego Klubu.

Tekst i zdjęcia przekazali: Maria i Jan Bonkowie

Po południu we wtorek 13 marca 2018 r. na zaproszenie Koła PZERiI nr 2 w Cekcynie
w głównej sali GOK-u wystąpił Zespół „Cisowianie” z następującymi utworami:

 -„Que Sera Sera”

-„Mały biały domek”

-„Jestem młoda wdowa”

-„Wszystkie rybki śpią w jeziorze”

-„W cieniu rajskiego drzewa”

-„Piosenka o Cekcynie”

-„Nie ma jak pogodnym być”