Konkurs "Wiosna w Kujawsko - Pomorskiem" to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Dzieci z koła plastycznego z Gminnego Ośrodka Kultury brały już udział w dwóch jego edycjach zima oraz jesień w Kujawsko-Pomorskiem. Na konkurs wiosenny wysłaliśmy ok. 15 prac.
Oficjalne wyniki zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzedu Marszałkowksiego.
W kategorii plastycznej w grupie wiekowej 7-12 lat drugie m-ce zajęła DARIA STRZELEC z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. "Laureatka drugiej nagrody za pomocą całej gamy kolorów narysowała wiejski, wiosenny  pejzaż." W kategorii plastycznej 13-15 lat drugie m-ce zajęła ANNA DZWONKOWSKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. "Laureatka użyła jasnych, wiosennych barw, które zwróciły uwagę jury."

Gratulujemy ;-)

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się uroczystą Mszą Święta w kościele pw. Matki Boskiej Rożańcowej w Iwcu o godz. 1400. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy OSP gdzie odbyła się część oficjalna, artystyczna oraz zabawa taneczna.

Starostami Dożynek Gminnych byli pani Danuta Chechła z Iwca i pan Bogdan Kantak z Iwca.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Dożynkach Gminnych, które w tym roku odbędą się 13 września br. (niedziela) w miejscowości Iwiec.

Zapraszamy do udziału w konkursie na "Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie".

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego Gminnego Ośrodka Kultury
w Cekcynie. Znak ma być w przyszłości stosowany do wszelkiego rodzaju promocji działań cekcyńskiego domu kultury, ma ułatwić identyfikację jego działalności.
Opracowany znak graficzny musi zawierać tekst: „Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie” stanowiący integralną część opracowanego znaku.