W załączeniu znajduje się uzgodnione stanowisko w sprawie alokacji dla dróg lokalnych w kolejnych konkursach planowanych w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020.