W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów, przyjęte w trybie obiegowym 5 lutego 2018 r., a których tematyka była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 19 stycznia 2018 r. w Fojutowie.