W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów przyjęte 8 czerwca 2018 r., na posiedzeniu w Gminie Lisewo: stanowisko nr 6/2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" oraz stanowisko nr 7/2018 w sprawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.