W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury na Stanowisko Konwentu nr 1/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie podwyżki opłat za usługi Poczty Polskiej.

W załączeniu znajdują się stanowiska Konwentu Wójtów, przyjęte w trybie obiegowym 5 lutego 2018 r., a których tematyka była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 19 stycznia 2018 r. w Fojutowie.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 8/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dla przypomnienia treść samego stanowiska.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2017 z dnia 28 września 2017 w sprawie nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r. oraz treść samego Stanowiska.

Poniżej znajdują się stanowiska przyjęte na XXI posiedzeniu Konwentu Wójtów, które odbyło się 28 września w Gminie Kowal.