W załączniku znajduje się odpowiedź Ministra Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 3/2018 z 5 lutego 2018 r. w sprawie niedofinansowania zadań zleconych oraz dla przypomnienia treść Stanowiska nr 3/2018.

W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 5/2018 z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji linii autobusowych, przyjęte w trybie obiegowym.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Finansów na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 2/2018, z  5 lutego 2018 roku, w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W załączeniu znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2018 w sprawie rozszerzenia programów ochrony powietrza, przyjęte na posiedzeniu Konwentu Wójtów w Toruniu, 13 marca 2018 r.

W załączeniu znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury na Stanowisko Konwentu nr 1/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie podwyżki opłat za usługi Poczty Polskiej.