Poniżej znajduje się odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na Stanowisko nr 13/2016 Konwentu Wójtów  w sprawie wdrażania Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W załączniku znajduje się Stanowisko Konwentu Wójtów nr 13/2016 w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

Poniżej znajduje się stanowisko Konwentu w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa"w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020" -  przyjęte w trybie obiegowym.

Poniżej znajdują się Stanowiska przyjęte na XVIII Konwencie Wójtów, który odbył się 22 września 2016 r. w Gminie Raciążek.

Poniżej znajduje się odpowiedź Ministerstwa Środowiska na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 7/2016 w sprawie projektu Ustawy Prawo wodne oraz dla przypomnienia treść tego stanowiska.