Dane zakładu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA CEKCYN

89-511 CEKCYN,  ul. Dworcowa 6

REGON 092352032; NIP 561-13-26-271; KRS 0000002049

tel. 052 33 47 510, fax 3347523; tel komórkowy 515 26 29 53

e-mail recepcja :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail poradnia dziecięca: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail gabinet rehabilitacji medycznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail administracja - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REJESTRACJA PACJENTÓW  na porady i wizyty do lekarzy prowadzona jest od poniedziałku do piątku od godziny 7, 30 do godziny 18 ,00  telefonicznie, osobiście lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   z wyznaczeniem daty i przybliżonej godziny realizacji świadczenia.    

eRejestracja

link do strony :

//https://erejestracja.dreryk.pl/ca2c97ac-3119-48e3-be12-d17b89c1d077/pub/logowanie

 eRejestracja funkcjonuje 24 godziny na dobę.

Przeznaczona jest dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z porady lekarskiej w godzinach pracy Podstawowej opieki zdrowotnej

(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do18:00).

Jest w pełni zintegrowana z rejestracją,w której tradycyjnie zapisujemy pacjentów.

Termin wizyty, który pacjent zarezerwuje samodzielnie online jest w tej samej chwili widoczny w rejestracji  w Przychodni.

W celu zarejestrowania się należy podać login (czyli PESEL chorego)oraz hasło.

Pierwsze hasło otrzymają Państwo na miejscu w przychodni. Później można je zmienić samodzielnie online.

Terminy wolne oznaczone są w e­Rejestracji na zielono.

Terminy zajęte są niewidoczne.

 

Świadczenia lekarskie w warunkach domowych realizowane są po zgłoszeniu w godzinach przyjęć lekarza przyjmującego, wymagana jest weryfikacja i akceptacja zgłoszenia przez lekarza.

Pacjenci wymagający świadczeń w warunkach domowych

w formie diagnostyki, pielęgnacji, zabiegów leczniczych i usprawniających, wizyt pooperacyjnych i innych usług medycznych będących w zakresie obowiązków pielęgniarki i  położnej  środowiskowej, mogą zgłaszać takie potrzeby od poniedziałku do piątku od godziny 7, 30 do godziny 18  00   telefonicznie, osobiście przez rodzinę lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pilne świadczenia realizowane są w dniu przyjęcia zgłoszenia, harmonogram pozostałych świadczeń ustalany jest  z pacjentem.

 Lekarze , pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i położna środowiskowo-rodzinna pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 18,00 według grafików.

 

POMOC NOCNA I ŚWIĄTECZNA

na ternie powiatu tucholskiego udzielana jest pacjentom w godz. od 18.00 do 8.00, w soboty niedziele i święta - całą dobę

w SZPITALU TUCHOLSKIM ul. Nowodworskiego 14 ; 89-500 TUCHOLA

tel. 52/ 33 60 599     tel. 519-32-321

Zasady świadczenia pomocy nocnej i świątecznej

Porady udzielane są w warunkach ambulatoryjnych a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i święta uzasadniają np.

 • zaostrzenie dolegliwości występującej już choroby przewlekłej (kolejny atak astmy z umiarkowana dusznością
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i osób starszych.
 • silne bóle brzucha i głowy
 • biegunka i wymioty ,szczególnie u dzieci i osób starszych
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia psychiczne (w przypadku agresji lub próby samobójczej należy wezwać pogotowie)

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia zlecone przez lekarzy poz do wykonywania w domu pacjenta

 W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,   powtórki leków
 • rutynowego zaświadczenia ostanie zdrowia

PRZYDATNE INFORMACJE

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. Nr 210. 2135 z późn. zm.), a szczególności wprowadzenia art. 47c -  inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej .

Udzielający świadczeń medycznych ma prawo wglądu do legitymacji potwierdzających prawo do przywileju.

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE WYSTAWIA SKIEROWAŃ NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE  W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

1.gdy PACJENT objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.

 2. gdy PACJENT  objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 3. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

 


POGOTOWIE NALEŻY WEZWAĆ

W stanach nagłych bezpośrednio zagrażających życiu, o każdej porze dnia i nocy, dzwoniąc pod nr 999

Najważniejsze informacje , które należy podać dyspozytorowi pogotowia

 • dokładne miejsce zdarzenia lokalizacja , punkty orientacyjne
 • kto potrzebuje pomocy
 • powód wezwania
 • kto wzywa zespól ratownictwa medycznego
 • potwierdzić przyjęcie wezwania przez dyspozytora
 • należy wyraźnie odpowiadać na pytania dyspozytora, zastosować zalecenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy

TELEFONY KONTAKTOWE


Pogotowie Ratunkowe  112 lub 999  

Straż Pożarna 998

Policja 997

 


 

Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej mają osoby ubezpieczone.

od 1 stycznia 2013 ubezpieczenia potwierdzane są w systemie eWUŚ

Informacje o Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), znaleźć można na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl

W przypadku braku potwierdzenia o ubezpieczeniu pacjent podpisuje oświadczenie o jego posiadaniu  i przedstawia dokumenty na potwierdzenie tego faktu w formie druku RMUA, druku opłaty składki,zaświadczenia z ZUS KRUS,  i.in.