Dokumentacja medyczna udostępniania jest na pisemny wniosek pacjenta bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta; za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę; wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych; Kierownik SPZOZ w Cekcynie uprzejmie informuje, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Na stronie internetowej utworzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, można dowiedzieć się o czasie oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne świadczone w gabinecie rehabilitacji medycznej w naszym zakładzie.

Wyszukujemy poprzez adres:  kolejki.nfz.gov.pl   - wybieramy świadczenie =>wpisujemy pierwsze litery: fizjo=> Dział (pracownia) fizjoterapii => województwo => miejscowość =>zaznaczamy po lewej stronie przypadek pilny lub stabilny =>sprawdź czas oczekiwania.

Na stronie kolejek można sprawdzić czas oczekiwania na różnego rodzaju świadczenia medyczne na terenie całego kraju.