Move Week jest coroczną imprezą o zasięgu europejskim, prezentującą korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz regularnego uprawiania sportu. W tym roku po raz drugi w Gminie Cekcyn w okresie od 29 maja do 4 czerwca 2017 r. organizowane były różne wydarzenia sportowe. Słuchacze UTW również z werwą uczestniczyli m.in. w zajęciach jogi, szachach i mini golfie.