W projekcie "BORY TUCHOLSKIE DLA SENIORA" realizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Bory Tucholskie we współpracy z powiatem tucholskim udział wzięło 20 osób z terenu powiatu tucholskiego, w tym 2 Słuchaczki UTW WSG filia w Cekcynie (Pani Regina Czerwińska i Pani Helena Główczewska).

Absolwenci otrzymali certyfikaty pozwalające na oprowadzanie wycieczek po terenie Borów Tucholskich.

Projekt był współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.