W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy filia w Cekcynie rok akademicki 2017/2018 ukończyło 95 słuchaczy spośród, których większość jest w gronie studentów od dwóch lat.

Uroczystość zakończenia odbyła się 4 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. Podczas uroczystości nie zabrakło podsumowania całorocznej pracy słuchaczy, poszczególnych sekcji, podziękowań i serdecznych słów, a także specjalnego wykładu, pt. „Zielona apteka – rośliny, które nam służą cz. 2”, wygłoszonego przez Dziekana UTW Cezarego Kościelaka.  

Fot. Gabriela Brygman

W drugim roku działalności uniwersytetu wygłoszonych zostało 17 wykładów o różnorodnej tematyce. Słuchacze mieli również możliwość aktywnego uczestnictwa w funkcjonujących sekcjach, a mianowicie: turystycznej, szachowej, teatralnej oraz jogi.  

Studenci UTW otrzymali z rąk Wójta Gminy Cekcyn Jacka Brygmana i Dziekana UTW Cezarego Kościelaka dyplomy ukończenia I i II semestru roku akademickiego 2017/2018.

 Fot. Gabriela Brygman

Fot. Gabriela Brygman

       Zachęcam do uczestnictwa w nowym roku akademickim 2018/2019 w ramach zajęć organizowanych przez Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG, kształcenia i zdobywania wiedzy, bo jak mawiał Leonardo da Vinci „nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu”.

Deklaracje  na rok akademicki 2018/2019 można odebrać w Urzędzie Gminy w Cekcynie pokój nr 17 lub pobrać ze strony www.cekcyn.pl zakładka UTW.

Ilona Lesikowska

Koordynator UTW WSG filia w Cekcynie