Artykuł ukazał się w Biuletynie Informacyjnym Gminy Cekcyn - grudzień 2016 r.

       Podczas obrad XII sesji Rady Gminy Cekcyn, która odbyła się w dniu 23 marca 2016 r. Pani Irena Babińska – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów zawnioskowała, aby zainteresować się zorganizowaniem Uniwersytetu 3 Wieku w Cekcynie.

 

W poniedziałek, 3 października br. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z filią w Cekcynie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Z ramienia samorządu w inauguracji uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn Pan Tomasz Borta, W-ce Przewodniczący Rady Gminy Cekcyn Pan Wojciech Sierosławski oraz Pan Wójt Jacek Brygman, zaś z ramienia uczelni dziekan Uniwersytetu prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak wraz z Panią Karoliną Osak - koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG. Podczas immatrykulacji zostały wręczono słuchaczom indeksy oraz identyfikatory. Po uroczystej części został przedstawiony pierwszy wykład na temat "Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie człowieka".

Podejmując temat utworzenia uniwersytetu w naszej gminie na wniosek Pani Ireny Babińskiej – Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, a liczba chętnych słuchaczy przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Na chwilę obecną filia w Cekcynie jest drugą największą (zaraz po Bydgoszczy) pod względem ilości słuchaczy w Regionalnej Sieci U3W WSG.

Cieszy nas fakt, że tak wielu mieszkańców naszej gminy, jak i ościennych gmin zechciało skorzystać z tej formy wypełnienia czasu wolnego zapisując się na uniwersytet. Mamy nadzieję, że stanie się on miejscem, gdzie będą mogli czerpać przyjemność ze zdobywania wiedzy, poczucia przynależności do grupy i bycia wciąż twórczymi i aktywnymi.

UWAGA: osoby zainteresowanie uczestnictwem w wykładach mogą nadal składać "Deklaracje uczestnictwa" wyrażające chęć przystąpienia do szeregu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z filią w Cekcynie.

Osobą do kontaktu z ramienia urzędu zajmującą się sprawami organizacyjnymi uniwersytetu jest Pani Ilona Lesikowska. Prosimy o kontakt osobisty - pokój nr 17 lub telefoniczny pod numerem telefonu (52) 3347563, kom. 782 808 724.

 

 

 

W załączeniu prezentacja ze spotkania ws. utworzenia w Cekcynie U3W. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.

Załączniki:
Download this file (U3W prezentacja CEKCYN.ppt)U3W prezentacja CEKCYN.ppt[ ]9777 kB

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi na spotkaniu organizacyjnym w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z filią w Cekcynie prosimy o dostarczanie "Deklaracji uczestnictwa" do Urzędu Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, pokój nr 17 do dnia 26 września 2016r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Panią Iloną Lesikowską pod numerem telefonu (52) 33 47 563, kom. 782 808 724.

Załączniki:
Download this file (DEKLARACJA CEKCYN.doc)DEKLARACJA CEKCYN.doc[ ]151 kB