Ogłoszenia o sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

240130_035620_10

240130_035620_10