Ogłoszenia o sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

240130_035621_15

240130_035621_15