Ogłoszenia o sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

240130_035619_3

240130_035619_3