Programy profilaktyczne

 

 1. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 

 Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowość  i podjęcie leczenia.

W ramach programu wykonywane są m. in. profilaktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi (poziom glukozy, pełny lipidogram). W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia.

Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w naszej Przychodni.

W tym celu prosimy zgłosić się na czczo do gabinetu zabiegowego  w poniedziałki lub środy  od 800 do 900.

 

 Skierowanie nie jest wymagane!

Zapraszamy!

Kolejna szansa pojawi się dopiero za pięć lat.

 

2. PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

 

 Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).

Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.

Adresatami Programu są osoby dorosłe, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną  z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby :

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • obciążenie długotrwałą chorobą
  • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
  • bezdomność

 Zagrożenie chorobą sprawdzane jest podczas wywiadu z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą zgłosić się do pielęgniarki POZ w naszej Przychodni bez skierowania. W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.

 

3. CYTOLOGIA

 

Jest to badanie , które polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy a następnie przekazaniu pobranego materiału do uprawnionego laboratorium . Materiał do badań pobiera lekarz ginekolog  lub posiadająca uprawnienia położna. Badanie pozwala  na wczesne wykrycie stanu przed rakowego w obrębie narządu rodnego.

Pierwsza cytologia powinna być wykonana po ukończeniu osiemnastego roku życia lub przed rozpoczęciem życia płciowego.

Badanie powinno się robić co najmniej raz w roku.

Badanie cytologiczne pozwala na wykrycie komórek rakowych i innych chorób np. grzybów bakterii pierwotniaków , wirusów.

Dzięki badaniom profilaktycznym śmiertelność na raka szyjki macicy , wśród kobiet spadła o około 70%

Badania można wykonać   u  ginekologa w poradni ginekologiczno położniczej w Cekcynie lub w Szpitalu Tucholskim

W  naszym gabinecie położna zgodnie z umową z NFZ, na podstawie imiennego zaproszenia pobiera materiał do badań szyjki macicy. Materiał jest przekazywany do badania w  laboratorium Vitalabo.

tel. w Cekcynie 52 3347529 lub w Tucholi 52 3360564

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE  wykonywane są dla kobiet w w wieku 25-59 lat  które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie uczestniczyły w programie raka szyjki macicy.

 

4. Program profilaktyki raka piersi  MAMMOGRAFIA

 

Jest to radiologiczna metoda badania gruczołu piersiowego, pozwala uwidocznić prawidłowe struktury sutka i ewentualne zmiany chorobowe (nowotwory). Wczesne wykrycie nowotworu  umożliwia pełne wyleczenie!

Badanie zalecane jest jako profilaktyka po 40 roku życia u kobiet.

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktycznego dla kobiet w wieku 50-69 lat

Dla kobiet poza tą grupą wiekową badania wykonuje się na skierowanie od lekarza ginekologa.