Ogłoszenia o sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

240130_035620_13

240130_035620_13