Ogłoszenia o sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

240130_035620_14

240130_035620_14