Na dzień 31 października 2011 roku w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy zarejestrowane były 364 podmioty gospodarcze wśród których dominuje drobna działalność usługowa, szczególnie w branży budowlano-remontowej.

Od 01 stycznia 2012r. dane przedsiębiorców, którzy do tej pory zarejestrowani byli w gminnej ewidencji znajdą się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i będą dostępne na stronie internetowej https://ceidg.gov.pl

Oprócz indywidualnych przedsiębiorców na terenie gminy funkcjonują również:

  • Czesława Syczyło, Tadeusz Syczyło Spółka Jawna
  • „Energotech” Józef Szulc, Justyna Szulc Spółka Jawna
  • Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o.
  • Heban domy z drewna Sp. z o.o.
  • Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. - Zakład Przemysłu Drzewnego w Wierzchucinie
  • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska