Przekazujemy treść Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym Sejmik wyraża sprzeciw wobec prób ograniczenia kompetencji samorządów regionalnego.

W załączeniu znajdują się życzenia  od Przewodniczącego Konwentu Wójtów Pana Jacka Brygmana z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Wójtów i Burmistrzów na kolejne posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w Gminie Koneck.
W załączniku znajduje się agenda spotkania.

                                                              Przewodniczący Konwentu
                                                                      Jacek Brygman

W załączeniu znajdują się dokumenty od Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika, przekazane podczas ostatnich obrad Konwentu Wójtów, dotyczące zasad przygotowania nowych sieci szkół.