1. Halina Fryca - Przewodnicząca - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

2. Jolanta Lesikowska - sekretarz  - pracownik socjalny, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

3. Lucyna Wengerska - członek - pracownik socjalny, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie,

4. Agata Dąbrowska - członek - pedagog, przedstawiciel Zespołu Szkół w Cekcynie,

5. Dariusz Pacek - członek - policjant, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Tucholi,

6. Mariusz Sokołowski - członek - terapeuta, przedstawiciel Poradnii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Tucholi.