Niniejsze opracowanie stanowi program rewitalizacji dla gminy Cekcyn. Program sporządzany jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program został wykonany zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (opracowanie to w dalszej części Programu funkcjonuje jako „Zasady programowania…”). Układ treści i zakres merytoryczny Programu w sposób bezpośredni nawiązują do „Zasad programowania…”.
„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023” został przyjęty Uchwałą nr XXVII/242/17 Rady Gminy Cekcyn w dniu 27 września 2017 r.

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn” odbyły się w dniach od 18 do 25 września 2017 r. Projekt dokumentu został umieszczony na stronie www.bip.cekcyn.pl, www.cekcyn.pl/rewitalizacja oraz dostępny był w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie.

W okresie trwania konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag i wniosków drogą mailową oraz osobiście w Urzędzie Gminy.

W okresie trwania konsultacji zgłoszono jedną nową propozycję : budowę drogi asfaltowej do kolonii Lubińsk (propozycja przesłana drogą elektroniczną, dnia 19.09.2017 r.). Wniosek nie został uwzględniony, ponieważ obejmował inwestycję poza obszarem rewitalizacji. W toku konsultacji zgłoszono poprawki oczywistych omyłek pisarskich, które uwzględniono w Programie.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która miała miejsce 18 września 2017 r. został wygłoszony wykład na temat polityki senioralnej w gminie Cekcyn w kontekście planowanych działań rewitalizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło 76 osób, głównie seniorów, do których przede wszystkim będą kierowane działania rewitalizacyjne. Ekspert Pan Adam Stańczyk omówił szczegółowo wyniki z ankiet, które w maju trafiły do seniorów z naszej gminy, a także wskazywał na możliwości praktycznego wykreowania polityki senioralnej w małych samorządach.


W załączniku znajduje się prezentacja przedstawiona podczas spotkania. 

W czwartek 14 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Ekspert Pan Adam Stańczyk przedstawił krótką diagnozę gminy oraz omówił projekty infrastrukturalne i społeczne, które znalazły się w programie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi, jednak żadne uwagi i nowe propozycje nie wpłynęły.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.

Wójt Gminy Cekcyn informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn".

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 18 września 2017 r. do 25 września 2017 r., w tym czasie projekt będzie dostępny na stronie internetowej www.cekcyn.pl/rewitalizacja, www.bip.cekcyn.pl  oraz w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, biuro nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w ww. terminie:

  • w formie pisemnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie, biuro nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych oraz złożonych uwag zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na ww. stronach internetowych.

                                                                                      Wójt Gminy Cekcyn

                                                                                      /-/ Jacek Brygman