W listopadzie biblioteka gościła maluchy z Grup Zabawowych.

Grupa z Krzywogońca uczestniczyła w spotkaniu
„Wpadła gruszka do fartuszka”

 

Grupa z Brzozia brała udział w zajęciach „Tuwimolandii”

Więcej informacji i zdjęć zobaczyć można na stronie www.cekcyn.pl w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna