Kolejne spotkanie, w którym tematem przewodnik było "jajko", zorganizowane zostało
w bibliotece w środę (24.09.23014 r.). W spotkaniu uczestniczyły dzieci i ich rodzice
z cekcyńskiej Grupy Zabawowej. Słuchając interesującego opowiadania o tradycjach
i przesądach związanych z jajkiem, dzieci, przy pomocy swoich mam, ozdabiały pisanki.

Grupa Zabawowa w bibliotece