Kolejne spotkanie z cyklu "Co w jajku mieszka?", adresowane do najmłodszych dzieci, zorganizowane zostało w czwartek (25.09.2014 r.) w Świetlicy Wiejskiej w Brzoziu. Dzieci porównywały modele wybranych gatunków ptaków, oglądały ich barwne fotografie, a na zakończenie spotkania ozdabiały szablony skorupkami jajek. 

 Spotkanie w Brzoziu