Jak czytamy w regulaminie ...Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa... Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itd....

Z pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie udział w konkursie brało  13 dzieci, które przygotowały prace pod okiem instruktor pani Lucyny. 
w kategorii Szkół Podstawowych klasy VII i VIII i Gimnazjum
I m-ce Dominika Śliżewska lat 14
w kategorii Szkół Podstawowych klasy IV-VI
I m-ce Julia Herdzik lat 10
w kategorii Szkół Podstawowych klasy IV-VI
wyróżnienie Antonina Maniowska lat 10

5 grudnia br. w Tucholi odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień na szczeblu powiatowym

Dominika Śliżewska

Julia Herdzik

Antonina Maniowska