W Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęła się realizacja zadania pn. " Przebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W związku z tym Prosimy korzystać z wejścia do budynku od ul. Ogrodowej.