Poniżej znajduje się odpowiedź Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Stanowisko Konwentu Wójtów nr 4/2017 w sprawie zmian zapisów konkursu w ramach Osi priorytetowej 3 RPO - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie oraz treść przyjętego stanowiska.